ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2560 และ การจัดงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560 “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

ทส. แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2560 และ การจัดงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560 “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

ทส. แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2560 และ การจัดงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560 “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

                วันที่ 7 เมษายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งปี 2560 ผ่านโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำโรงเรียน น้ำเพื่อการเกษตร และการสนับสนุนโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง คาดการณ์ภัยแล้งปีนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ด้าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แถลงข่าวการจัดงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในการแถลงข่าวในครั้ง นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลง และมี นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมให้การแถลงข่าวและร่วมรับมอบแกลลอนพลาสติก ขนาด 5 ลิตร จำนวน 55,000 ใบ จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และขวดพลาสติก จำนวน 25,000 ขวด จากบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง 301 อาคารควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่