ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การลงพื้นที่รับทราบปัญหาที่ดินของผู้ร้องเรียนและราษฎรบ้านโป่งแข่ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น) (23-24 ก.ย.61)

การลงพื้นที่รับทราบปัญหาที่ดินของผู้ร้องเรียนและราษฎรบ้านโป่งแข่ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น) (23-24 ก.ย.61)

วันที่ 23 ก.ย.61

 

วันที่ 24 ก.ย.61

   

แกลเลอรี่