ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง "คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย"

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง "คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย"

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง "คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ เปิดโครงการป่าในเมือง คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (23 กันยายน 2561) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ตามนโยบายรัฐบาล ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการปล่อยขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่จักรยาน "ปั่นไปปลูกป่า" ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้ผู้แทนชุมชน จำนวน 6 แห่ง พร้อมมอบและรับมอบเงินสมทบกองทุนผู้พิทักษ์ป่า และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ทำประโยชน์ นอกจากนี้ ปกท.ทส. ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวอีกด้วย

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่