ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561

พิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561

พิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี 2561 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมมอบโลประกาศเกียรติคุณแก่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ผู้สนับสนุนโครงการ

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่