ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. กำหนดจัดงานวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560 พร้อมดึงประชาชนร่วมปลูกป่า ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน”

ทส. กำหนดจัดงานวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560 พร้อมดึงประชาชนร่วมปลูกป่า ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน”

 

 

ทส. กำหนดจัดงานวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560 พร้อมดึงประชาชนร่วมปลูกป่า ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน”

 

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ กำหนดจัดงานวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ พื้นที่นำร่องเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมเนื้อที่ 2,541 ไร่ โดยจะดำเนินการป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่