ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 385 หน่วยงาน ภายใต้สโลแกน “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 1 ใน 3หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานดังกล่าว

แกลเลอรี่