ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในยุกดิจิตอล”

กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในยุกดิจิตอล”

กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในยุกดิจิตอล”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในยุกดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 มีเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ในการใช้สื่อดิจิตอล ในการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่