ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมวางแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอำเภอ (คทช.อำเภอ)

ทส. จัดประชุมวางแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอำเภอ (คทช.อำเภอ)

ทส. จัดประชุมวางแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอำเภอ (คทช.อำเภอ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวางแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอำเภอ (คทช.อำเภอ) เพื่อบูรณาการ การขับเคลื่อน "คทช.อำเภอ" ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันนี้ (27 กันยายน 61) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมวางแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอำเภอ (คทช.อำเภอ) ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมดังกล่าว ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน “คทช.อำเภอ” และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเสนอชื่อ “คทช.อำเภอ” ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ละ 1 แห่ง ให้ รมว.ทส. ได้รับทราบ ในการนี้ รัฐมนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ทั้ง 3 หน่วยงาน ดำเนินการขับเคลื่อน คทช. ในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ และร่วมชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินการในโอกาสที่ รมว.ทส. จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าต่อไป

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่