ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เตรียมออกประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝั่งอันดามัน

เตรียมออกประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝั่งอันดามัน

เตรียมออกประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝั่งอันดามัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมออกประกาศมาตรการป้องกันและแก้ความเสียหายทรัพยากรทางทะเล เกาะ แก่งและชายฝั่ง ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน

วันนี้ (28 กันยายน 61) เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมชัย  มาเสถียร) อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์) และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้า และเร่งขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

จากสรุปรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ ปี 60 พบว่า สถานภาพแนวปะการังฝั่งอันดามันมีความเสียหายมากกว่าฝั่งอ่าวไทย ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากถึง 11.47 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก 3.4 แสนตัน ร้อยละ 10-15 มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่ทะเล ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาว 704 กิโลเมตร มีการก่อสร้างรุกแนวชายฝั่ง/ทะเล 70 กิโลเมตร แนวโน้มทรัพยากรทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากการกระทำของมนุษย์มากกว่าธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณเกาะแก่งสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง สัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ทางทะเลมากขึ้น

โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งนี้ ที่ประชุม เห็นชอบ การออกประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ เกาะไข่ใน เกาะไข่นอกและเกาะไข่นุ้ย อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา และพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ โดยมอบให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการต่อไป

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” คณะกรรมมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสืบไป

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่