ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ASEAN Biodiversity Heroes ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปกป้องคุ้มครองสายใยแห่งชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ

ASEAN Biodiversity Heroes ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปกป้องคุ้มครองสายใยแห่งชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ

ASEAN Biodiversity Heroes ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปกป้องคุ้มครองสายใยแห่งชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ

         ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินโครงการ ASEAN Biodiversity Heroes เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ ๑ คน ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลอื่นๆ ดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ โดยการเสนอชื่อ ASEAN Biodiversity Heroes ของแต่ละประเทศจะต้องดำเนินการผ่านคณะทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ของแต่ล่ะประเทศจะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐและปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

Unexpected server response (204) while retrieving PDF

ดาวน์โหลดใบสมัคร ASEAN Biodiversity Heroes

 

  

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ASEAN-Biodiversity-Heroes

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

Approved ABH Mechanics - 17 April 2017

ขนาดไฟล์:2.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง