ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพารา

ทส.จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพารา

ทส.จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพารา

          วันนี้ (7 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพารา โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน พร้อมด้วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และตัวแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ
       โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมพิจารณา ระดมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และวางแนวทางการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา และรายงานสถานการณ์การผลิตยางพาราของประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพาราด้วย
        นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้วางแผนการแก้ปัญหาระยะยาว โดยเสนอให้มีการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายกลิ่นจากการประกอบกิจการยางพารา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศต่อไป

แกลเลอรี่