ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ BEDO

รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ BEDO

           วันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดยเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ประชาชน มีความสุข มีกิน มีใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินงานให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และดำเนินการรวบรวมคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (Biodiversite Bank) ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
            โอกาสนี้ นางจุฬารัตน์  นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

ข่าว,ภาพ,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ,ปริญญา

แกลเลอรี่