ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านม่วงน้อย

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านม่วงน้อย

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านม่วงน้อย

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านม่วงน้อย หมู่ ๕ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว อัตราสูบ ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ซึ่งได้ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่