ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"อุทยานแห่งชาติแม่เมย จัดลาดตระเวนด้วยระบบSmart Pratrol หวังเพิ่มความเข้มข้นในการสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์"

"อุทยานแห่งชาติแม่เมย จัดลาดตระเวนด้วยระบบSmart Pratrol หวังเพิ่มความเข้มข้นในการสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์"

"อุทยานแห่งชาติแม่เมย จัดลาดตระเวนด้วยระบบSmart Pratrol หวังเพิ่มความเข้มข้นในการสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์"

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยออกตรวจลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(Smart Pratrol) บริเวณป่าบ้านคึคี-คุทะ-
บ้านตะโค๊ะบิ ม.4 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยอุทยานแห่งชาติแม่เมย อยู่ในเขตอำเภอท่าสองยาง มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่าโดยมีแม่น้ำเมย เป็น เส้นแบ่งเขตแดน ไทย-พม่า อุทยานแห่งชาติแม่เมย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ในท้องที่ตำบลแม่สอง และตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 115,800 ไร่ หรือ 185.28 ตารางกิโลเมตร ในท้องที่ตำบลแม่อุสุนั้น เดิมเป็นวนอุทยานถ้ำแม่อุสุ มีอาณาเขตทิศเหนือจดแม่น้ำเมย ทิศใต้จดห้วยโป่งและห้วยม่วง ทิศตะวันออกจดห้วยพูลซะ ห้วยพอนอโก ตามทางหลวงสายแม่สอด-แม่สะเรียง ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเมย ในท้องที่ตำบลแม่สอง เดิมเป็นพื้นที่ป่าสัมปทานเก่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ คือ ทิศเหนือจดทางหลวงสายแม่สลิด – อมก๋อย ทิศใต้จดลำน้ำแม่สองและทางหลวงสายแม่สอด–แม่สะเรียง ทิศตะวันออกจดห้วยแม่หลุยและลำน้ำแม่สอง ทิศตะวัน

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่