ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนางแมรี โจ เอ. แบร์นร์โด-อารากน (Mrs. Mary Jo Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือถึงรูปแบบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย ทั้งลักษณะของประชากร รูปแบบทางการเมือง พร้อมทั้งกล่าวถึงการดำเนินงานตาม Roadmap ของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อนำมาสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

          เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความหวังว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียนจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้อาเซียนมีการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นประธานอาเซียน ซึ่งครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งประชาคมแห่งนี้ จึงหวังที่จะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากประเทศไทยต่อไป สำหรับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศในอาเซียนต้องร่วมมือกันดำเนินการจึงจะประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนาและริเริ่มความร่วมมือทวิภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย

แกลเลอรี่