ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7"

ทส.จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7"

ทส.จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7"

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดการประชุมวิชาการ "คณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7" ในหัวข้อ เรื่อง Social Forestry in Forest Landscape Restoration : Enabling Partnerships and Investments for Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
            วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผช.กก.ผจก.ใหญ่ RATCH ผอ.สจป.ที่ 2 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ทั้งจาก กปม. และจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวบทสรุป ที่สมาชิก และผู้แทนหน่วยงายทั้งหมด มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
             1. จัดให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงชนพื้นเมือง ชุมชน เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือทั้งในด้านการวางแผน จัดการ ปฏิบัติงานด้านภูมิทัศน์ป่าไม้ 
             2. สนับสนุนการลงทุนเพื่อให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเสมอภาคระหว่างชุมชนและภาครัฐ 
             3. สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และวิถีชุมชน ผ่านระบบ Micro Small Medium Enterprise (MSME) 
             4. การปรับปรุงด้านธรรมาภิบาล สิทธิการถือครองที่ดินและโครงสร้างทางสถาบัน 
             5. การวิจัยและพัฒนา 
             6. นำรูปแบบการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ประสบความสำเร็จสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความชำนาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ 
             7. จัดเตรียมแนวทางการดำเนินงานด้านวนเกษตรสำหรับภูมิภาคอาเซียน

แกลเลอรี่