ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล"

ทส. เปิดโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล"

ทส. เปิดโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า จัดพิธีเปิดโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล" ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์

วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล" จัดขึ้นโดย กรมป่าไม้ ณ ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเผยแพร่แนวพระราชดำริให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โอกาส นี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานมอบประกาศณียบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมป่าไม้และกลุ่มเครือข่าย "สืบสาน รักษา ต่อยอด...พระราชกรณียกิจพ่อของแผ่นดิน" พร้อมทั้งรับชมการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการในพื้นที่ทั่วภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอันเป็นการสืบสานและสนองงานตามแนวพระราชดำริ ที่เป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่นยืนอีกด้วย

สำหรับโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล" จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ในครั้งต่อไป วันที่ 13-19 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลสาขาหาดใหญ่ วันที่ 15-20 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลสาขาขอนแก่น วันที่ 17-23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลสาขาหาดใหญ่ และ วันที่ 22-28 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลเวิลดิ์

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่