ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช.ตรวจสอบกรณีเรือทัวร์ทิ้งเสมอและปล่อยนักท่องเที่ยวเหยียบปะการัง

ทช.ตรวจสอบกรณีเรือทัวร์ทิ้งเสมอและปล่อยนักท่องเที่ยวเหยียบปะการัง

แกลเลอรี่