ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทุกแง่มุมกับงานป้องกันรักษาป่า

ทุกแง่มุมกับงานป้องกันรักษาป่า

5 นาที 36 วินาที กับ....

ทุกเรื่องราวด้านป้องกันรักษาป่า
ทุกเรื่องราวด้านปราบปราม
ทุกเรื่องราวที่เราต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล นายทุน ทั้งไทยและต่างชาติ 
ทุกเรื่องราวที่เราต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อปกปักรักษาป่า ให้คงอยู่ถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน 
ทุกเรื่องราว ที่ทำด้วยความตั้งใจจริง 

ทุกเรื่องราว ที่ถ่ายทอดโดย อรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

เผยแพร่: อาทิตยา