ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
           โดยภายในงานดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และประชาชนในพื้นที่ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ จากนั้นเดินทางไปยังพระอุโบสถ โดยถวายเครื่องสักการะแด่พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเภษ และร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้ด้วย
          ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ทุกท่าน "รักธรรมชาติยิ่งชีวิต” เพราะ ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทรัพย์อันล้ำค่าของแผ่นดินที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานและประเทศชาติสืบต่อไป
           อนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีดังกล่าวขึ้นทั้งในระดับกระทรวง กรม และสำนัก 
ในพื้นที่ทั่วประเทศ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเจริญเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 

แกลเลอรี่