ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยได้นำตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่ายในงาน "ทส. ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” ที่มาจากเกษตรกรรายย่อย และชุมชนที่เป็นเครือข่ายดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาจัดแสดงให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ชม เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

แกลเลอรี่