ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ จังหวัดน่าน

ทส. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ จังหวัดน่าน

ทส. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ จังหวัดน่าน

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานใน
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
ประธานคณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้, ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
และนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการแก้ปัญหาที่ดิน ผลจากการหารือร่วมกันสรุปแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจังหวัดน่าน (ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 3,4,5) ได้ดังนี้
          1. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 จำนวน 240,000 ไร่
              1.1 กรมป่าไม้ ได้อนุญาตให้นำพื้นที่ไปจัดทำ คทช.แล้ว จำนวน 25,000 ไร่
              1.2 จังหวัดน่านได้เห็นชอบให้นำพื้นที่อีก จำนวน 32,000 ไร่ จัดทำที่ดินทำกิน ตามนโยบาย คทช.
              1.3 พื้นที่เหลืออีกจำนวนประมาณ 180,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จังหวัดน่านสามารถนำไปดำเนินการ โดยให้จังหวัดน่านทำเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว
          2. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 จำนวน 220,000 ไร่ กรมป่าไม้จะดำเนินการ ส่งมอบให้จังหวัดดำเนินการขอใช้ประโยชน์ต่อไป

แกลเลอรี่