ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ (19 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุทยานฯ นำชมนิทรรศการพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านต่างๆ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ 4 ด้าน ดังนี้
1) การจัดการป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์
2) การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 55% ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3) การจัดการป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4) การปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/ธนชัย

แกลเลอรี่