ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 3/2561

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 3/2561

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 3/2561

วันนี้ (19 ตุลาคม 2561) เวลา 16.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อรับทราบงบดุลของมูลนิธิฯ การเปิดบัญชีธนคารไทยพาณิชย์ สรุปความก้าวหน้าเรื่อง มูลนิธิไพรพิทักษ์ พีระศักดิ์ อดิศรประเสริฐ และกรมป่าไม้มอบเงินจากการจัดกิจกรรมเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ทั้งนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแผนการหารายได้ ปี 2562 และการสนับสนุน "มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋": "เขาใหญ่มาราธอน" ในโอกาสนี้ด้วย

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่