ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช.เผยรัฐบาลทุ่มงบกว่า 80 ล้านสร้าง Aqua Dome สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมประชาชนให้ประโยชน์ที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน

ทช.เผยรัฐบาลทุ่มงบกว่า 80 ล้านสร้าง Aqua Dome สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมประชาชนให้ประโยชน์ที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน