ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 7 ก.ค. 59 เวลา 13.00น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 ก.ค. 59 เวลา 13.00น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

 วันที่ 7 ก.ค. 59 เวลา 13.00น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชลธิศ สุรสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทน กอ.รมน.ภาค2 และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน (รัฐ ประชาชน ราษฎร์ในพื้นที่) มีความเข้าใจตรงกันในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่ง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นในเรื่องการทวงคืนผืนป่าให้สามารถทวงคืนผืนป่าได้เพิ่มมากขึ้น โดย ในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ให้แบ่งเป็นทีม ดังนี้
         1. ทีมป้องกันและปราบปราม ให้เน้นในเรื่องการใช้อาวุธและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสม
         2. ทีมฟื้นฟู เน้นในเรื่องการสร้างจิตสำนึกแก่ราชการและเอกชน ประชาชน (สื่อมวลชนและโซเชียลมิเดีย)
         3. ทีมแผนยุทธศาสตร์ อธิบายในหลักวิชาการให้ประชาชนเข้าใจ ในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ป่าไม้

แกลเลอรี่