ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา” (นักพฤกษศาสตร์ สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่) โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งให้เยาวชนได้รับความรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงมีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน โดยผ่านกระบวนการในรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใต้กิจกรรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์และมัคคุเทศก์เบื้องต้น สู่การต่อยอดเป็นทูตการท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมและรับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาก ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้และดร.ปรัชญา ศรีสง่า นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม พร้อมมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพและข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่