ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (24 ตุลาคม 2561) เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ได้ตรวจเยี่ยมกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายประลอง  ดำรงค์ไทย) และ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา) นำบรรยายสรุป ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งสองกรม โดยเน้นเรื่องการรณรงค์ลดใช้พลาสติก และส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้ามากขึ้น 

ในโอกาสตรวจราชการในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปในห้องพระกรมควบคุมมลพิษ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารทั้งสองกรมอีกด้วย

ภาพ : อาทิตยา , ข่าวและเผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่