ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. บันทึกเทป “เดินหน้าปฏิรูป”

ปกท.ทส. บันทึกเทป “เดินหน้าปฏิรูป”

ปกท.ทส. บันทึกเทป “เดินหน้าปฏิรูป”

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “เดินหน้าปฏิรูป” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

วันนี้ (๒๕ ตุลาคม ๖๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องรับรองชั้น 17 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) ได้บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เดินหน้าปฏิรูป” ช่วงคนไทยต้องรู้ มีกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงเวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. นำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับโครงการสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขคนไทย ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ รูปแบบ กลไกของการดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงาน และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการฯ นี้

ปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินโครงการป่าในเมือง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๕๔ แห่ง กรมป่าไม้ ๓๑ แห่ง และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๐ แห่ง โดยมีการเปิดตัวโครงการไปแล้ว ๘๑ แห่ง และกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเปิดเพิ่มเติมอีก ๒๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ แห่ง

ภาพ: ปกท.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่