ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คึกคัก!! ชาวอุทยานร่วมรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติกที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังกระแส"หิ้วปิ่นโตเข้าอุทยาน" ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก"

คึกคัก!! ชาวอุทยานร่วมรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติกที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังกระแส"หิ้วปิ่นโตเข้าอุทยาน" ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก"

คึกคัก!! ชาวอุทยานร่วมรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติกที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังกระแส"หิ้วปิ่นโตเข้าอุทยาน" ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก"

25 ต.ค.61 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติกที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ร่วมเดินรณรงค์ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สำหรับการกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนผู้ประการในร้านอาหาร ตลาดนัด และเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการ ลดการใช้ขยะพลาสติก และเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้านี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการรณรงค์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในอุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ให้ ลด ละ เลิก ขยะที่ทำจากพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟม ขอความร่วมมือห้ามนำเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จนกลายเป็นกระแส "หิ้วปิ่นโตเข้าอุทยาน" เป็นภาพที่ปรากฎในสื่อต่างๆอย่างแพร่หลาย และยังมีโครงการขยะคืนถิ่น ที่ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับออกมาด้วยทุกครั้ง

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่