ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ พร้อมด้วย ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวประมาณ 400 คน

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ พร้อมด้วย ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวประมาณ 400 คน


วันนี้ (28 กรกฎาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ พร้อมด้วย ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวประมาณ 400 คน

แกลเลอรี่