ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ทส. เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ทส. เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) อธิบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา  เนติธรรมกุล) และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม

ภาพ: ปกท.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่