ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ชี้วัดการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ชี้วัดการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

         วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ชี้วัดการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

แกลเลอรี่