ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในประเด็นเรื่อง การจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ , การบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง , การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในประเด็นเรื่อง การจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ , การบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง , การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

         วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในประเด็นเรื่อง การจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ , การบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง , การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

แกลเลอรี่