ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย “Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย “Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย “Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 61) เวลา 08.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย “Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดงานดังกล่าว มีประชาคมวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมกว่า ๕๐๐ คน เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอและมอบสมุดปกขาว “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการพัฒนา หรือ BCG in Action (Bio-Circular-Green (BCG) Economy)” ด้วยเชื่อมั่นว่า หากรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model นี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากรลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และยังส่งผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรไทย รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการ Thailand 4.0 ของรัฐบาล และการตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การดำเนินการโครงการลักษณะพื้นที่ 4 มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน “อีสาน 4.0”

ภาพและข่าว: ปกท.ทส., ปรับปรุงและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่