ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อและอุปกรณ์เติมสระน้ำเพื่อการผลิตน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อและอุปกรณ์เติมสระน้ำเพื่อการผลิตน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อและอุปกรณ์เติมสระน้ำเพื่อการผลิตน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์ ดำเนินการสูบน้ำจากลำห้วยยาง ไปเติมสระน้ำหนองปอแดงใช้ผลิตน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากภัยแล้งให้กับประชาชนบ้านปอแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 155 ครัวเรือน 701 คน ปริมาณการสูบน้ำ 130,000 ลูกบาศก์เมตร

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่