ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแบบแปลนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแบบแปลนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำรวจออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแบบแปลนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ราษฎรในพื้นที่ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแบบแปลนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระภูมินทร์ บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ร่วมกัน ชี้แนวทางเขตโครงการพร้อมสำรวจจุดที่ทิ้งดินในที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ของราษฎรต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่