ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น) และ ผต.ทส.(สากล ฐินะกุล) ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ทส.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ตรวจราชการตรวจติดตามการปฏิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ "แม่แจ่มโมเดล" จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น) และ ผต.ทส.(สากล ฐินะกุล) ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ทส.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ตรวจราชการตรวจติดตามการปฏิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ "แม่แจ่มโมเดล" จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

แกลเลอรี่