Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เผย การดำเนินงานของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เผย การดำเนินงานของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เผย การดำเนินงานของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562

          (6พ.ย.61) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ว่า ตามที่พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างยิ่ง จึงมีความประสงค์จะให้การสงเคราะห์  ช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยงานครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคคล องค์กร สมาคม กลุ่ม ชมรมและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานและสามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครอง ปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  มุ่งหวังให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  อีกทั้งเป็นช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคุ้มครอง ป้องกัน ปราบปราม ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกรณีการเกิดพิบัติภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งหวังให้เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่น ๆ  ด้วยเหตุผลความสำคัญที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น  จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” โดยได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2879 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561กลางปีที่ผ่านมา

          นายธัญญา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวอีกว่า บัญชีมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่ามีทุนจดทะเบียนจำนวน 5 แสนบาท ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมต่างๆและได้รับบริจาคจากภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งขณะนี้เงินบริจาคของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า มีจำนวน 15,510,544.40 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ดังนี้

            1. นายคำเสริม โรยรส พนักงานราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

          2. นายไพศาล พัฒนทุม พนักงานพิทักษ์ป่า ส 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เสียชีวิตจากการถูกช้างทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561

          3. นายภูวดล นิโครธานนท์ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.ที่ 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสียชีวิตในขณะเตรียมเรือ เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          4. นายปกรณ์ ปักกะฐิน พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เสียชีวิตเนื่องจากถูกกระแสน้ำพัดขณะเดินทางกลับจากการลาดตระเวนมายังหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561

ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายเจต นิกรสุข อายุ 54 ปี พนักงานพิทักษ์ป่า ส 2 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสรรค์) บาดเจ็บไม่สาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามเส้นทาง ช่องเย็น - ขุนน้ำเย็น เพื่อเช็คร่องป่าในการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

2. นายคมสัน ผุยมา พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ทำหน้าที่หัวหน้าชุดสายตรวจฯ ได้รับบาดเจ็บถูกยิงบริเวณขาขวา จากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

3. นายสงัด วงษ์ลา พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติราชการเพื่อรื้อถอนตามมาตรา 22 ตามคำสั่งผอ.สบอ.ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

“สำหรับแผนการหารายได้เข้าสู่มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ในปี 2562 กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการวิ่งและการปั่นจักรยาน เช่น อุทยานแห่งชาติรามคำแหง(เขาหลวง)  จัดกิจกรรม  วิ่งในเดือนธันวาคม 61 แต่ยังไม่ได้ระบุวันที่, อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวิ่งในเดือนม.ค.62, อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จัดกิจกรรมวิ่ง วันที่ 3 ก.พ.62 ,อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จัดกิจกรรมวิ่งในเดือนก.พ.62 .อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก    จัดกิจกรรมวิ่งในเดือนก.พ.62,อุทยานแห่งชาติภูพาน จัดกิจกรรมวิ่ง12 หรือ19 พ.ค.62,อุทยานแห่งชาติดอนอินทนนท์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 10 มี.ค.62 ส่วนกิจกรรมของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลียบทะเลจากหาดแหลมเจริญ – หาดแสงจันทร์ – หาดสุชาดา ระยะทางในการวิ่ง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 21 กิโลมเมตร” นายธัญญา กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่งรายนามคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า มีดังนี้

1. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์               ประธานกรรมการ

2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ            รองประธานกรรมการ

3. นายธัญญา เนติธรรมกุล                  กรรมการ

4. นายจตุพร บุรุษพัฒน์                      กรรมการ

5. นายอรรถพล เจริญชันษา                 กรรมการ

6. นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม                 กรรมการและเหรัญญิก

7. นายเฉลิมชัย ปาปะทา                    กรรมการและเลขานุการ

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุืพืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่