ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

แกลเลอรี่