ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (24 ส.ค. 59) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เทศบาลทำเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำ จำนวน 1,527 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันตก จำนวน 583 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปากพญายา-ปากนคร จำนวน 1,853 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,964 ไร่

วันนี้ (24 ส.ค. 59) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เทศบาลทำเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำ จำนวน 1,527 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันตก จำนวน 583 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปากพญายา-ปากนคร จำนวน 1,853 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,964 ไร่

          วันนี้ (24 ส.ค. 59) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เทศบาลทำเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำ จำนวน 1,527 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันตก จำนวน 583 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปากพญายา-ปากนคร จำนวน 1,853 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,964 ไร่
          ทั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษไทย ได้ต่อสู้เอาชีวิตเลือดเนื้อเข้ารักษาไว้ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยในอนาคต ขาดหวังว่า พี่น้องประชาชน จะร่วมมือกัน ประชารัฐ ภาคเอกชน และภาคราชการ ร่วมมือกันฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้ได้มากที่สุดโดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน และจะมีการประกาศให้ เกาะกระ เป็นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

แกลเลอรี่