ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน และการเตรียมการบริหารจัดการอุทกภัย ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน และการเตรียมการบริหารจัดการอุทกภัย ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

          วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน และการเตรียมการบริหารจัดการอุทกภัย ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

          กรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย แถลงข่าวสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน ที่มีการเฝ้าระวังและเตรียมการอย่างใกล้ชิดถึงระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลจากการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ เตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงพร้อมรับสถานการณ์ 
ฟังข่าวสารจากหน่วยงานและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

          ทางด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระบุช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ปี 2559 พื้นที่ต่ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่ง ประชาชนใน 10 พื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือกับสถานการณ์ตามคำแนะนำเช่นกัน

          สำหรับสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

          1) ประเทศไทยมีสถานีวัดน้ำในแม่น้ำโขง จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, สถานีวัดน้ำเชียงคาน จังหวัดเลย, สถานีวัดน้ำหนองคาย จังหวัดหนองคาย, สถานีวัดน้ำนครพนม จังหวัดนครพนม, สถานีวัดน้ำมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และสถานีวัดน้ำโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

          2) เขื่อนจิ่งหง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2552 ปริมาณน้ำไหลเข้าเฉลี่ย 1,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเขื่อนมีความสูง 118 เมตร และกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 1,500 เมกาวัตต์  

          3) ระยะทางจากเขื่อนจิ่งหงถึงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 342 กิโลเมตร น้ำใช้เวลาเดินทาง 2 วัน 12 ชั่วโมง

          4) ปริมาณน้ำระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 24 สิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,107 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เพิ่มขึ้น 1,012 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

          5) ปัจจุบัน (25 สิงหาคม 2559) เขื่อนจิ่งหง ลดปริมาณการระบายน้ำเหลือ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลดลง 707 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) โดยระดับน้ำที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีค่าระดับน้ำอยู่ที่ 5.72 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 8.04 เมตร (ตลิ่งสูง 13.76 เมตร)

           กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหากมีพื้นที่ในแม่น้ำโขงที่ต้องระวังและเตรียมสถานการณ์รับมือ เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบอีกครั้ง

          ด้านการเตรียมการบริหารจัดการอุทกภัย ปี 2559

          ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ปี 2559 พื้นที่ต่ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่ง จึงต้องมีการเตรียมการ ดังนี้

          2.1 จังหวัดนครสวรรค์ การขุดลอกทางชักน้ำจากแม่น้ำน่านไปบึงบอระเพ็ด ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เทศบาลเมืองนครสวรรค์ และขุดลอกพร้อมทั้งกำจัดวัชพืชในบึงเสนาท

          2.2 จังหวัดชัยนาท การระบายน้ำส่วนเกินผ่านคลองมะขามเฒ่าอู่ทองและ ประตูระบายน้ำพลเทพ และ ผันน้ำเข้าสู่ทุ่งมหาราช รวมถึงป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลเมืองอุทัยธานี

          2.3 จังหวัดเพชรบูรณ์ การเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม

          2.4 จังหวัดสิงห์บุรี บำรุงรักษาอาคารควบคุมน้ำของคลองชัยนาทป่าสักให้อยู่สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมถึงป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

          2.5 จังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรี บำรุงรักษาอาคารควบคุมน้ำของแม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีนให้อยู่สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน รวมถึงป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

          2.6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบำรุงรักษาอาคารควบคุมน้ำของโครงการรังสิตเหนือและรังสิตใต้ให้อยู่สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมถึงป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เทศบาลนครนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลบางบาล

          2.7 จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร การกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำทุ่งรังสิต เร่งระบายน้ำในพื้นที่ เช่น เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองบางศรีเมือง พื้นที่กรุงเทพมหานคร

          2.8 จังหวัดปราจีนบุรี การระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งบางพลวง และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองกบินทร์บุรี

          ซึ่งหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสถานภัย กรมเจ้าท่า หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำอย่างพร้อมเพรียงประชาชนโปรดวางใจและเชื่อมั่น การบริหารน้ำภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

แกลเลอรี่