ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

จีนจับมือ 5 ประเทศพื้นทีลุ่มน้ำโขง สร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นทีป่า

จีนจับมือ 5 ประเทศพื้นทีลุ่มน้ำโขง สร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นทีป่า

แกลเลอรี่