ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลน

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลน

                 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลน 
สู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ แถลงข่าวโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
                โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 จะเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยการ "ปั่นปลูกป่า” โดยเริ่มปั่นจักรยานตามเส้นทางตั้งแต่บริเวณสะพานตากสิน – ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต รวมระยะทางประมาณ 26.7 กิโลเมตร และในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 จะเปิดตัวกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนพร้อมกัน 24 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ

แกลเลอรี่