ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทส. ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทส. ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ได้ร่วมการแถลงข่าวกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-22 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นการพายเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน 10 จังหวัด เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ไปยังจังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดที่พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันเก็บขยะ ซึ่งขบวนเรือทั้งหมดประกอบด้วยเรือคายัคหลัก 10 ลำ ที่จะพายตลอดเส้นทาง และเรือสมทบของแต่ละจังหวัด ที่ประกอบด้วยเรือของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เรือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 ลำ สำหรับประชาชนที่มาร่วมพายเรือเก็บขยะ และเรือของนักพายเรือทุกจังหวัดมาร่วมกิจกรรม โดยจะมีผู้ว่าราชการเป็นประธานเปิดงานในแต่ละจังหวัด

“โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กลุ่มบิ๊กทรีส์ และองค์กรภาคประชาสังคมของจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำ รวมถึงรณรงค์ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับ ประชาชนที่ต้องการร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามจุดต่างๆ ของทุกจังหวัด หรือสามารถร่วมลงชื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ รวมถึงติดตามการพายเรือได้ ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ พายเรือเพื่อเจ้าพระยา

ภาพ: ปกท.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่