ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร หารือและเยี่ยมชมโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแข่ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

ปกท.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร หารือและเยี่ยมชมโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแข่ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

ปกท.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร หารือและเยี่ยมชมโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแข่ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30-15.30 น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) พร้อมด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล) ได้ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาเพื่อการเกษตร บ้านแข่ หมู่ที่ 6 และ 7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานน้ำผิวดิน ในอดีต พื้นที่นี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยพืชหลักที่ปลูก ได้แก่ หอม กระเทียม ซึ่งในปี 2553-2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการพัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (บาดาลน้ำตื้น) เป็นบ่อบาดาล 122 บ่อ บ่อสังเกตการณ์ 10 บ่อ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาขาดแคลนน้ำ เกษตรกรมีระบบส่งน้ำบาดาลที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรตลอดทั้งปี มีน้ำสะอาดทำการเกษตร ผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีการบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ: ปกท.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่