ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับเทสโก้โลตัสจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เชิญชวนใช้ถุงผ้า

ทส. ร่วมกับเทสโก้โลตัสจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เชิญชวนใช้ถุงผ้า

ทส. ร่วมกับเทสโก้โลตัสจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เชิญชวนใช้ถุงผ้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาบางกรวย – ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เชิญชวนประชาชนแบ่งปันถุงผ้าเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติกใส่ยาในโรงพยาบาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาบางกรวย – ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เพื่อยกระดับการดำเนินกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ต่อยอดให้เกิดการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง เกิดการใช้ซ้ำถุงผ้าอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้าซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ อันเป็นการสร้างวินัยในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด รวมถึงปลูกฝังความพอเพียงในการแบ่งปันในสังคม โดยในวันนี้ (20 พฤศจิกายน 61) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวและนำทีมแจกถุงผ้าแก่ร้านค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาบางกรวย – ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนบริจาคผ้าเหลือใช้เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสำหรับใส่ยากลับบ้านแทนถุงพลาสติก ในโอกาสต่อไป

กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single use plastic ในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ โดยในการดำเนินกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 16 กลุ่มทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างสร้างความตระหนักและการรับรู้ และส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสถาบันพลาสติกระบุว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และ ร้านขายของชำ มากกว่า 45,000 ล้านใบต่อปี สอดคล้องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ระบุว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน สร้างขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบต่อวัน

ภาพ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่