ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม ชุดสืบสารบรรพกาล ตำนาน ผ้าไทย ในงานพิธีเปิดมหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม ชุดสืบสารบรรพกาล ตำนาน ผ้าไทย ในงานพิธีเปิดมหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 6  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม ชุดสืบสารบรรพกาล ตำนาน ผ้าไทย ในงานพิธีเปิดมหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 6  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงพิธีเปิดด้วยชุดการแสดงจินตลีลาผ้าไหมพริ้วไหว ชุดการแสดงตำนานผ้าไหมไทย และการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมอลังการ 84 ชุด เทิดไท้องค์ราชินี และชุดประจำชาติมากกว่า 20 ประเทศ โดยท่านเอกอัครราชทูต ภรรยาเอกอัครราชทูต ข้าราชการระดับสูง และบรรดานายแบบนางแบบมืออาชีพ ซึ่งแบ่งการแสดงแฟชั่นโชว์ออกเป็น 7 ชุด ประกอบด้วย
          แฟชั่นโชว์ชุดที่ 1 : ชุดต้อนรับสู่ประเทศไทย นำเสนอโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
          แฟชั่นโชว์ชุดที่ 2 : ชุดสืบสารหัตถศิลป์ แผ่นดินแห่งไหม นำเสนอโดย นางแบบนายแบบมืออาชีพ
          แฟชั่นโชว์ชุดที่ 3 : ชุดสืบสารพรรพกาล ตำนาน ผ้าไทย นำเสนอโดย ข้าราชการระดับสูงสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
          แฟชั่นโชว์ชุดที่ 4 : ชุดเรียงร้อยผ้าไทยเทิดไท้ราชินี นำเสนอโดย นางแบบมืออาชีพ
          แฟชั่นโชว์ชุดที่ 5 : ชุด Thainess สู่สายตาชาวโลก นำเสนอโดย เอกอัครราชทูตสุภาพสตรี
          แฟชั่นโชว์ชุดที่ 6 : ชุดเรียงร้อยผ้าไทยเทิดไท้ราชินี นำเสนอโดย นายแบบมืออาชีพ
          แฟชั่นโชว์ชุดที่ 7 : ชุด Thainess สู่สายตาชาวโลก นำเสนอโดย ภริยาเอกอัครราชทูต
         ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการหมู่บ้านผ้าไหมทั่วประเทศระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 ณ บริเวณประตูทางเข้าหลักชั้น 1 หน้าร้าน Topshop เซ็นทรัลเวิลด์

แกลเลอรี่