ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เชิญร่วมงานกาชาดและแวะชมร้านกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ทส. เชิญร่วมงานกาชาดและแวะชมร้านกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ขอเชิญร่วมงานกาชาดและแวะชมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ส่งต่อธรรมชาติที่งดงามเพื่อลูกหลาน"  ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี และทรงเยี่ยมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สงต่อธรรมชาติที่งดงามเพื่อลูกหลาน" โดยในโอกาสนี้ นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเฝ้ารับเสร็จฯ 
     กิจกรรมภายในร้านการชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ ประวัติองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การแสดงพรรณไม้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ การจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงาน การแสดงบนเวที และเกมส์การตักไข่ในธารา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมายมาย โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมงานกาชาดและแวะชมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ : ระพีพัฒน์ / ข่าว : อนุชา

แกลเลอรี่