ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ รณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทส. จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ รณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทส. จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ รณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จัดงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและลดการเสียชีวิตของสิ่งมีชีวิตในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมี นายวีระศักดิ์  โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวในโอกาสนี้

สำหรับ โครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

          1. เน้นให้ส่วนราชการ 20 กระทรวง เป็นตัวอย่างในการลดการใช้พลาสติกในสถานที่ราชการ

          2. รณรงค์ให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด พยายามลดการใช้พลาสติก

          3. ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้ง 154 แห่ง และพื้นที่สวนสัตว์ ทั้ง 8 แห่ง

          4. การป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกลงสู่ทะเล

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบปิ่นโตจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนำไปใช้ยังอุทยานแห่งชาติต่างๆ แทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/ปริตา

แกลเลอรี่